Noria per entrenar cavalls intel·ligent.
Per a 4 o 6 cavalls amb  quadre de maniobra que controla la velocitat i les direcció amb varis programes

Varies possibilitat de carrils amb pvc , tub de ferro o fusta